www.projekty.budkom.pl

Projektowanie konstrukcyjne budynków i obiektów inżynierskich. Kontrola projektów budowlanych. Budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, hale magazynowe, centra logistyczne. Przebudowy, wzmocnienia. Konstrukcje betonowe, stalowe, drewniane, tradycyjne. Ocena stanu konstrukcji, ekspertyzy. Wytyczne do wykonania napraw uszkodzonych konstrukcji. Sprawdzenie możliwości przebudowy, rozbudowy. Okresowe kontrole obiektów budowlanych.

www.programy.budkom.pl

Programy autorskie BudKom do projektowania. Modelowanie siatek MES (BudKom DxfOczka3D), Mapy zbrojenia elementów żelbetowych (BudKom ZbrojMAP), Wykazy stali zbrojeniowej i profilowej (BudKom StalWyk, BudKom StalMat).

www.bricscad.budkom.pl

Program firmy Bricsys do tworzenia dokumentacji rysunkowej. Edycja rysunków technicznych zgodnych z AutoCAD DWG.

Aktualizujesz system operacyjny do Windows 10? Pamiętaj, aby wcześniej zwrócić licencję BricsCADa(V14,V15,V16)! Ponowne pobranie licencji należy wykonać już po zainstalowaniu Windows 10.

www.zwcad.budkom.pl

Program firmy Zwsoft do tworzenia dokumentacji rysunkowej. Edycja rysunków technicznych zgodnych z AutoCAD DWG.

DxfOczka3D